GREEN EXPERT SRL implementează proiectul “Creşterea competitivităţii pe piață a societății GREEN EXPERT SRL prin extinderea gamei de servicii testare componente diesel”, cod SMIS 135600. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2– Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2. – Sprijinirea creării şi dezvoltării capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului de investiție este creșterea competitivității societății și consolidarea poziției pe piața de profil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Creșterea productivității societății prin realizarea unui flux de prestare servicii de testare competitiv, cu echipamente noi, performante;
  2. Extinderea capacității de prestare servicii de testare, prin creșterea în volum a numărului de servicii de testare pentru clienții existenți și potențiali.

Ca urmare a implementării proiectului vor fi obținute următoarele rezultate:

  • Achiziția de active corporale și necorporale: 1 echipament universal măsurare parametri fizici injectoare, 1 echipament universal măsurare parametri fizici pompe, 1 set cuvă cu ultrasunet 13,5 l, 1 set cuvă cu ultrasunet 28 l, 1 banc de lucru, 1 kit cu 15 panouri fotovoltaice, 1 program informatic;
  • Achiziția de servicii: servicii de consultanță elaborare proiect, management de proiect și derulare achiziții, servicii de internaționalizare, servicii de recertificare sistem de management ISO 9001 și certificare proces de injecție, servicii de informare și publicitate;
  • Crearea unui loc de muncă pentru o persoană din categoria celor defavorizate.

Până la sfârșitul anului următor finalizării proiectului, GREEN EXPERT SRL își propune să obțină ca rezultat prestarea de 1394 servicii de testare componente diesel.

Valoarea totală a proiectului este de 1.879.044,09 lei din care valoarea eligibilă este de  1.579.028,64 lei. Valoarea totală nerambursabilă a fost de 1.151.525,85 lei, din care 978.796,97 lei au reprezentat contribuția FEDR și 172.728,88 lei contribuția națională.

Perioada implementării proiectului este de 63 luni, respectiv între 14.06.2018 şi 31.08.2023.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).